nhầm lẫn về luật sư

5 nhầm lẫn về nghề luật cần biết trước khi quyết định trở thành Luật Sư

5 nhầm lẫn về nghề luật cần biết trước khi quyết định trở thành Luật Sư
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung (Tổng hợp) Với quãng thời gian phải bỏ ra dài hơn cả quy trình đào tạo bác sĩ, tính công chúng của nghề nghiệp và lượng kiến thức kinh tế – xã hội mà những người hành nghề cần có; nhiều người tin rằng Luật Sư là một trong những nghề […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →