nhân quyền mỹ

Ban biên tập Luật Khoa tạp chí ủng hộ quỹ ACLU

Ban biên tập Luật Khoa tạp chí ủng hộ quỹ ACLU
Members Public

Ngày 31/1, các biên tập viên của Luật Khoa tạp chí quyết định đóng góp 200 USD cho Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (American Civil Liberties Union) nhằm ủng hộ nỗ lực bảo vệ nhân quyền của họ ở quốc gia này. Đây là khoản đóng góp cá nhân của các biên tập […]

Luật Khoa tạp chí
Tin Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →