no taxation without representation

Quốc hội “Đảng cử” và tính chính danh của một sắc thuế

Quốc hội “Đảng cử” và tính chính danh của một sắc thuế
Members Public

Thuế là thứ chạy từ túi người dân sang túi chính phủ. Cái gì biện minh được cho việc đó nếu không phải là một quốc hội dân cử? Mũi dùi đang nhằm cả vào Bộ Tài chính, nơi nhiều khả năng chỉ là cái loa thông báo một chủ trương mới của “trên”: đánh […]

Trịnh Hữu Long
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →