Nobel hòa bình

Lưu Hiểu Ba: sức mạnh của việc không chấp nhận xóa bỏ lịch sử

Lưu Hiểu Ba: sức mạnh của việc không chấp nhận xóa bỏ lịch sử
Members Public

Cả tuần nay, tôi đã tìm được niềm an ủi và hy vọng từ một người đã phải ngồi tù trong suốt tám năm qua. Tôi cảm thấy vô cùng cắn rứt về chuyện này, vì Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) là một nhà văn bất đồng chính kiến người Trung Quốc, vừa được chính […]

Nguyễn Huy Hoàng
Nhân vật
Nobel Hòa Bình 2015: Cuộc chiến chống tra tấn của Luật sư Tunisia

Nobel Hòa Bình 2015: Cuộc chiến chống tra tấn của Luật sư Tunisia
Members Public

Cuộc bầu cử tháng 10/2011 đã hình thành nên Quốc hội lập hiến quốc gia (NCA) mới và lần đầu tiên trong lịch sử Tunisia, một đảng Hồi giáo (Ennahda) giữ vị trí lãnh đạo. Trong giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển tiếp này, sự đóng góp của giới luật sư thể hiện […]

Hoàng Thảo Anh
Nghề Luật
Nobel Hòa Bình 2015: Khi Luật sư cũng cần phải xuống đường

Nobel Hòa Bình 2015: Khi Luật sư cũng cần phải xuống đường
Members Public

Vi Katerina Tran (dịch) Những yếu tố khác nhau là nguyên nhân dẫn đến cuộc nổi dậy ở Tunisia đã được nghiên cứu bởi nhiều công trình, đánh giá tác động mồi lửa của các cuộc đàn áp xã hội, chính trị và kinh tế thực hiện bởi chính quyền Tunisia; vai trò của mạng […]

Vi Tran
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →