nước sạch

Nước sạch không hề vô tận, tương lai khô khốc thì rất gần

Nước sạch không hề vô tận, tương lai khô khốc thì rất gần
Members Public

Ở rất nhiều nơi, đào sâu cỡ nào cũng không còn nước nữa. Khi nào tới lượt chúng ta?

Y Chan
Môi trường
Xung đột vì nguồn nước: Bài học từ Israel và Singapore

Xung đột vì nguồn nước: Bài học từ Israel và Singapore
Members Public

Có một thực tế không mấy khi được nhắc đến là chúng ta đang uống cùng những giọt nước mà các loài khủng long đã uống vài trăm triệu năm trước. Lượng nước có thể sử dụng được cho sự sống không được tạo thêm, không hề tăng lên suốt vài trăm triệu năm qua. […]

Y Chan
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →