pew

Lãnh đạo nữ đang nhiều lên, nhưng vẫn là thiểu số

Lãnh đạo nữ đang nhiều lên, nhưng vẫn là thiểu số
Members Public

Hầu hết các quốc gia trên thế giới chưa từng có lãnh đạo là nữ. Trở thành thủ tướng hay tổng thống đối với nữ giới là một thách thức lớn. Số lượng quốc gia có nữ tổng thống hay thủ tướng đang gia tăng đáng kể, tuy nhiên, nó vẫn là một con số […]

Trần Long Vi
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →