Phạm Phú Quốc

“Bạn đã làm được gì cho Tổ quốc?”

“Bạn đã làm được gì cho Tổ quốc?”
Members Public

Thông tin đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc bị lộ ra có quốc tịch thứ hai tại Cyprus, và sau khi bại lộ vẫn hồn nhiên tiếp tục biện hộ bằng những lời dối trá (đã được lột trần qua bài điều tra trên trang Kiểm Tin), đang trở thành một trong những câu […]

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →