Phạm Quỳnh

Phạm Quỳnh – làm báo như một sứ mệnh kiến quốc

Phạm Quỳnh – làm báo như một sứ mệnh kiến quốc
Members Public

Trong trào lưu báo chí khai phóng Việt Nam đầu thế kỷ XX, có hai gã khổng lồ, vừa là bạn thân, vừa là kỳ phùng địch thủ, nổi lên như những nhà báo dấn thân, tiên phong và nặng lòng với công cuộc khai dân trí: Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh. Nếu Nguyễn […]

Đức Trọng
Báo chí

Ủng hộ báo chí độc lập →