phán quyết biển đông

Bảng tổng hợp 15 vấn đề của phán quyết Biển Đông

Bảng tổng hợp 15 vấn đề của phán quyết Biển Đông
Members Public

Ngày 12 tháng 7, 2016, Tòa Trọng tài Thường trực đã gửi ra phán quyết cho vụ kiện biển Đông. Những kết luận của Tòa Trọng tài phán quyết về thẩm quyền và khả năng thụ lý của tòa án và phán quyết cuối cùng về vụ kiện trên 15 vấn đề pháp lý được […]

Đoàn Nhã An
Biển Đông

Ủng hộ báo chí độc lập →