Phan Thanh Giản

Miền Nam sau 30/4/1975: Tàn phá các đền miếu, biến danh nhân thành tội nhân

Miền Nam sau 30/4/1975: Tàn phá các đền miếu, biến danh nhân thành tội nhân
Members Public

Sau ngày 30/4/1975, không chỉ quan chức Sài Gòn phải chịu cảnh tù đày mà những danh nhân đã chết hàng trăm năm trước cũng bị buộc tội. Tả quân Lê Văn Duyệt Theo Sơn Nam, từ sau năm 1914, lăng miếu Tả quân Lê Văn Duyệt (1763 – 1832) bắt đầu rộn ràng khi […]

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →