pháp tưởng

Pháp quyền đấu “Pháp tưởng”: câu chuyện không của riêng người Hong Kong

Pháp quyền đấu “Pháp tưởng”: câu chuyện không của riêng người Hong Kong
Members Public

” Bạn có nghĩ việc làm này của mình có kết quả gì không?– Không. Chắc chắn là không.– Vậy sao bạn vẫn làm?– Vì ít nhất tôi phải chiến đấu, ít nhất tôi không bỏ cuộc, tôi phải chiến đấu, chiến đấu đến giây phút cuối cùng.” Đó là đoạn phỏng vấn một thanh […]

Y Chan
Phong trào Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →