Phật giáo Hòa Hảo sau năm 1975

46 năm cấm tín đồ Hòa Hảo kỷ niệm “Ngày Đức Thầy vắng mặt”: Chính quyền chưa nguôi hận?

46 năm cấm tín đồ Hòa Hảo kỷ niệm “Ngày Đức Thầy vắng mặt”: Chính quyền chưa nguôi hận?
Members Public

46 năm qua, người Hòa Hảo chưa một lần được làm lễ trọn vẹn cho Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.

Nguyên Vũ
Quan điểm
Phật giáo Hòa Hảo sau 30/4/1975: Chiến tranh chưa bao giờ kết thúc

Phật giáo Hòa Hảo sau 30/4/1975: Chiến tranh chưa bao giờ kết thúc
Members Public

Khi lính quốc gia đã đầu hàng quân giải phóng, người Hòa Hảo vẫn tiếp tục cuộc chiến từ phía sau các dãy núi.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →