Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975

Phật giáo miền Nam 1992 – 1994: Cuộc phản kháng cuối cùng

Phật giáo miền Nam 1992 – 1994: Cuộc phản kháng cuối cùng
Members Public

Phản kháng, tù đày, đầy thương tích.

Trần Phương
Tôn giáo
Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Cuộc đại nạn thật sự của Phật giáo

Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Cuộc đại nạn thật sự của Phật giáo
Members Public

Vào buổi trưa ngày 28/5/1994, Đại đức Thích Huệ Thâu, 43 tuổi, đi từng bước chậm rãi ra đằng sau tịnh xá của mình tại một miền quê thuộc xã Ba Càng, tỉnh Vĩnh Long. Ra đến bờ sông, ông ngồi xuống, gập chân lại trong tư thế thiền của đạo Phật rồi châm lửa […]

Trần Phương
Tôn giáo
Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Khi các nhà sư vỡ mộng

Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Khi các nhà sư vỡ mộng
Members Public

Vào tháng 11/1975, mùa mưa ở miền Nam sắp hết nhưng không khí căng thẳng mà quân giải phóng đem đến thì chỉ mới bắt đầu. Người miền Nam đi chùa như một thói quen hằng ngày nhưng lúc bấy giờ quân giải phóng đã không nghĩ như vậy. Cách mạng nếu không tịch thu […]

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →