phong trào dân quyền

2 năm nhìn lại Cuộc Cách Mạng Dù ở Hồng Kông: Bệ phóng cho những nhà lập pháp trẻ tuổi

2 năm nhìn lại Cuộc Cách Mạng Dù ở Hồng Kông: Bệ phóng cho những nhà lập pháp trẻ tuổi
Members Public

Quỳnh Vi, Lược dịch từ The Umbrella Movement, 2 years on: Hong Kong’s new rebel lawmakers challenge Beijing; HKFP; 28/9/2016 — Hong Kong đang kỷ niệm 2 năm kể từ ngày phong trào đấu tranh dân chủ “Cách mạng Dù” nổ ra vào tháng 9 năm 2014. Rất trùng hợp, đây cũng chính là thời [&hellip

Quỳnh Vi
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →