phúc lợi xã hội

Dự báo hậu COVID-19: Phúc lợi cao hơn cho người có thu nhập thấp

Dự báo hậu COVID-19: Phúc lợi cao hơn cho người có thu nhập thấp
Members Public

Bài viết này nằm trong chuỗi bài dự báo về tác động của đại dịch COVID-19 tới cuộc sống của con người. Bên cạnh việc nhận ra giá trị của những lao động làm trong các lĩnh vực “xương sống” của nền kinh tế, dịch bệnh còn là dịp để chúng ta nhìn thấy hậu […]

Y Chan
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →