quả trên cây sâu

Quyền im lặng và nguyên tắc ‘quả trên cây sâu’ bác bỏ chứng cứ được thu thập bất hợp pháp

Quyền im lặng và nguyên tắc ‘quả trên cây sâu’ bác bỏ chứng cứ được thu thập bất hợp pháp
Members Public

Đức Việt Đôi khi, tòa án phải đối mặt với tình huống mà can phạm rõ ràng là có tội, với đầy đủ chứng cứ do công tố viên cung cấp, nhưng toàn bộ chứng cứ đều có được nhờ bức cung, nhục hình và cưỡng chế trái pháp luật. Tòa án có thể kết […]

Đức Việt
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →