quân đội làm kinh tế

Với những gì đang xảy ra ở Myanmar, cộng đồng quốc tế có làm được gì không?

Với những gì đang xảy ra ở Myanmar, cộng đồng quốc tế có làm được gì không?
Members Public

Dù mọi chuyện rất phức tạp, câu trả lời là có, và người Việt Nam cũng có thể góp phần.

Yên Khắc Chính
Quốc tế
Những chiến binh “phát đạt”: Từ may mắn lịch sử đến tha hoá thể chế

Những chiến binh “phát đạt”: Từ may mắn lịch sử đến tha hoá thể chế
Members Public

Các tướng lĩnh quân đội đang liên tục “nã pháo” vào nhau trong cuộc khẩu chiến về việc quân đội có nên làm kinh tế hay không. Câu chuyện quân phiệt cũ Trong một tài liệu giải mật của Trung Tâm Tài Liệu Quốc Phòng Hoa Kỳ nghiên cứu về vai trò của quân đội […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →