quyền an tử

Khi sống còn khổ hơn chết

Khi sống còn khổ hơn chết
Members Public

Tại sao có quá nhiều bác sĩ phản đối việc giúp bệnh nhân chết? Là bác sĩ đang hành nghề, Haider Javed Warraich đã chứng kiến cả hai phía trong cuộc tranh luận đầy mỏi mệt này.

Phạm Nguyên Trường
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →