quyền bầu cử

“Áp chế cử tri”: Câu chuyện đầy tranh cãi về quyền được bỏ phiếu ở Mỹ

“Áp chế cử tri”: Câu chuyện đầy tranh cãi về quyền được bỏ phiếu ở Mỹ
Members Public

Bỏ phiếu nên khó hay nên dễ?

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế
Elizabeth Cady Stanton: Tiền nhân của phong trào nữ quyền Hoa Kỳ

Elizabeth Cady Stanton: Tiền nhân của phong trào nữ quyền Hoa Kỳ
Members Public

Elizabeth Cady Stanton sinh ngày 12 tháng 11 năm 1815 tại Johnstown, New York. Bà là một người theo chủ nghĩa bãi nô và cũng là gương mặt lãnh đạo phong trào phụ nữ thời kỳ đầu. Với khả năng viết hùng hồn, “Tuyên ngôn của Cảm xúc” (Declaration of Sentiments) do bà chắp bút […]

Dạ Lãm
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →