quyền được lãng quên

3 vấn đề pháp lý bạn cần biết về “quyền được lãng quên”

3 vấn đề pháp lý bạn cần biết về “quyền được lãng quên”
Members Public

Tìm hiểu về một khái niệm nhân quyền mới nổi, gây tò mò và đang tạo không ít tranh cãi.

Võ Văn Quản
Tự do Internet

Ủng hộ báo chí độc lập →