quyền được sống

Hộ khẩu và chính sách cưỡng ép một con tại Trung Quốc: Người hay gia cầm?

Hộ khẩu và chính sách cưỡng ép một con tại Trung Quốc: Người hay gia cầm?
Members Public

Vi Katerina Tran (dịch) Đôi khi, tại một số quốc gia, quyền con người bị xâm phạm nghiêm trọng đến mức, họ xem đó là lẽ dĩ nhiên, và tập sống chung với nó. Khi người sống không được công nhận Cô ấy sinh ở Beijing (Bắc Kinh) và đã sống ở đó cả đời […]

Vi Tran
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →