quyền lợi người lao động

TPP: Công đoàn độc lập – Cam kết quan trọng nhất của Việt Nam – Kỳ 2

TPP: Công đoàn độc lập – Cam kết quan trọng nhất của Việt Nam – Kỳ 2
Members Public

Đức Việt Khái niệm “công đoàn độc lập” được nhắc tới nhiều trên truyền thông và mạng xã hội khi Việt Nam đặt bút ký kết TPP. Không ít người đã coi đây là thành quả lớn nhất, “nhãn tiền” mà người lao động đạt được với TPP. Quyền có công đoàn độc lập đại […]

Đức Việt
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →