quyền lực của những người không quyền lực

“Quyền lực của những người vô danh”: Sống thật là đủ để chống độc tài

“Quyền lực của những người vô danh”: Sống thật là đủ để chống độc tài
Members Public

Vì sao chính những người bình thường vô danh mới có sức mạnh khiến nhà cầm quyền phải sợ hãi.

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →