Hứa Y Định

Đi tìm câu trả lời cho nguồn gốc của cái ác

Đi tìm câu trả lời cho nguồn gốc của cái ác
Members Public

Cái ác xuất hiện khi sự đồng cảm bị rửa trôi.

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
So với 100 năm trước, chúng ta có tự do hơn?

So với 100 năm trước, chúng ta có tự do hơn?
Members Public

Và 100 năm sau, con cháu chúng ta sẽ ra sao?

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Người Trung Quốc hành xử với động vật ra sao?

Người Trung Quốc hành xử với động vật ra sao?
Members Public

Không khác biệt bao nhiêu so với người Việt Nam.

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Trong khủng hoảng, nghĩ lại về khả năng tự suy nghĩ của mỗi người

Trong khủng hoảng, nghĩ lại về khả năng tự suy nghĩ của mỗi người
Members Public

Xã hội cần gì hơn, những người biết tự tư duy hay các bộ não răm rắp vâng lời?

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Khuyến học – Cuốn sách ai cũng nên đọc, đặc biệt là các quan chức chính quyền

Khuyến học – Cuốn sách ai cũng nên đọc, đặc biệt là các quan chức chính quyền
Members Public

Chuyện về nước Nhật hơn một thế kỷ trước giờ đây vẫn rất gần gũi với Việt Nam.

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Phải trái đúng sai thời đại dịch

Phải trái đúng sai thời đại dịch
Members Public

Công lợi, tự do cá nhân và quân bình, đâu là lựa chọn đúng?

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Thế hệ f: Khi quyền lực được chuyển từ Facebook xuống đường

Thế hệ f: Khi quyền lực được chuyển từ Facebook xuống đường
Members Public

Những tranh sách lưu giữ hơi thở của cuộc biểu tình có một không hai trong lịch sử đất nước.

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
“Quyền lực của những người vô danh”: Sống thật là đủ để chống độc tài

“Quyền lực của những người vô danh”: Sống thật là đủ để chống độc tài
Members Public

Vì sao chính những người bình thường vô danh mới có sức mạnh khiến nhà cầm quyền phải sợ hãi.

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →