quyền tự do biểu đạt

Hỏi đáp TPP – Kỳ cuối: Sửa đổi TPP?

Hỏi đáp TPP – Kỳ cuối: Sửa đổi TPP?
Members Public

Bùi Thúy Hiền (dịch)  Kỳ trước: Hỏi đáp TPP – Kỳ 3: Quyền tự do biểu đạt và riêng tư sẽ bị xâm hại bởi TPP? 1. Vấn đề nhân quyền của TPP có thể được sửa đổi? Hiện khá bất khả thi để yêu cầu toàn bộ 12 quốc gia ký kết có thể […]

Bùi Thúy Hiền
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →