quyền tự do lập hội

Việt Nam sao chép quy định về hội của Trung Quốc

Việt Nam sao chép quy định về hội của Trung Quốc
Members Public

Dự thảo Luật về Hội Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn soạn thảo, hoàn chỉnh với rất nhiều tranh cãi và ý kiến. Dự thảo, cho đến hiện nay, cũng trải qua nhiều thăng trầm. Từ việc cực kỳ cởi mở với đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế đối với việc thành lập […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →