rbg

Mặt trái của “giáo phái” R.B.G

Mặt trái của “giáo phái” R.B.G
Members Public

Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg đã đi xa, còn các meme về bà thì chẳng giúp ích được gì khi đòi công lý cho những người yếu thế.

Jason Nguyen
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →