samizdat

Các nhà văn Xô Viết đã tranh đấu với kiểm duyệt như thế nào

Các nhà văn Xô Viết đã tranh đấu với kiểm duyệt như thế nào
Members Public

Bất kể khi nào một nhà nước tìm cách bắt các ý kiến bất đồng phải im lặng, tinh thần samizdat sẽ trỗi dậy.

Trâm Huyền
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →