Shinzo Abe

Khi người trẻ Nhật Bản xuống đường bảo vệ Hiến pháp

Khi người trẻ Nhật Bản xuống đường bảo vệ Hiến pháp
Members Public

Một thế hệ thanh niên Nhật Bản bất an và giận dữ đang hình thành. Và họ đang cất tiếng nói.

Anh Khoa
Phong trào Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →