sinh viên photo giáo trình

Xã luận: Tư duy pháp luật trong vụ sinh viên sao chụp giáo trình

Xã luận: Tư duy pháp luật trong vụ sinh viên sao chụp giáo trình
Members Public

Bài viết nhằm trao đổi về tư duy pháp luật trong vụ sinh viên Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sao chụp giáo trình không được phép. Vụ việc này là trường hợp thú vị để quan sát tư duy pháp luật ở Việt Nam vì nó xảy ra tại một cơ sở đào […]

Hường Quyền
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →