sosmap

Chúng tôi tìm gặp những người đang kêu cứu trên bản đồ SOS. Đây là câu chuyện của họ

Chúng tôi tìm gặp những người đang kêu cứu trên bản đồ SOS. Đây là câu chuyện của họ
Members Public

Không được chính quyền trợ giúp, họ phải trông đợi sự giúp đỡ của những người xa lạ.

Năng Tịnh
Xã hội
Dân kêu cứu khắp nơi, chính quyền thì đang làm gì?

Dân kêu cứu khắp nơi, chính quyền thì đang làm gì?
Members Public

Không có khả năng giúp dân thì phải để dân tự giúp nhau.

Năng Tịnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →