sự biến 228

Đài Loan 1947: Bà bán rong nằm xuống, phong trào dân chủ nổi lên

Đài Loan 1947: Bà bán rong nằm xuống, phong trào dân chủ nổi lên
Members Public

Kể từ năm 1995, ngày 28 tháng 2 hằng năm là một trong những ngày lễ chính thức ở Đài Loan. Đây là ngày tưởng niệm những nạn nhân đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek) đàn áp và giết chết trong một cuộc tổng nổi dậy toàn quốc năm 1947. Sự kiện […]

Quỳnh Vi
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →