sức khoẻ lãnh đạo

Sức khoẻ lãnh đạo – chuyện tư hay chuyện công?

Sức khoẻ lãnh đạo – chuyện tư hay chuyện công?
Members Public

“…khi Tổng thống không còn đủ khả năng thực thi quyền lực và nghĩa vụ của mình, Phó Tổng thống sẽ tiếp quản thẩm quyền này với danh nghĩa Quyền Tổng thống…” (Tu chính án thứ 25 – Hiến pháp Liên bang Hoa Kỳ) Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nắm giữ quyền lực [&helli

Võ Văn Quản
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →