sức khoẻ

Độc tài có hại cho sức khỏe

Độc tài có hại cho sức khỏe
Members Public

Chất lượng các cuộc bầu cử và sức khỏe cử tri là hai thứ ngày càng không thể tách rời.

Jason Nguyen
dân chủ hóa
Chuyên gia Hoa Kỳ: Virus SARS-CoV-2 có thể lây qua hơi thở

Chuyên gia Hoa Kỳ: Virus SARS-CoV-2 có thể lây qua hơi thở
Members Public

Dịch từ bài “You may be able to spread coronavirus just by breathing, new report finds“, đăng ngày 2/4/2020 trên tạp chí Science của Hiệp hội vì Sự phát triển Khoa học Hoa Kỳ (AAAS). Tựa bài do Luật Khoa đặt. Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NAS) vừa lên tiếng ủng […]

Châu Tiểu Lan
sức khoẻ

Ủng hộ báo chí độc lập →