tài phán hiến pháp

Quyền tài phán tư pháp và quyết định của Chánh án Marshall

Quyền tài phán tư pháp và quyết định của Chánh án Marshall
Members Public

Bài viết này nằm trong chuyên đề về Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ của luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu. Xin đọc bài giới thiệu chuyên đề ở đây. Ngày nay, nếu bạn hỏi bất kỳ ai có nghiên cứu một chút về Hiến pháp Mỹ thì người đó có thể kể vanh vách […]

Lê Nguyễn Duy Hậu
Thể chế
Toà án Anh chặn dự án bất động sản trong khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia

Toà án Anh chặn dự án bất động sản trong khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia
Members Public

Trải qua năm năm vận động đấu tranh và hơn hai năm kiên trì kiện tụng, một nhóm vận động bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên đồng quê của Anh đã giành chiến thắng pháp lý sau cùng tại tòa án quyền lực nhất nước Anh. Tối cao Pháp viện Anh hôm 06/12 […]

Nam Quỳnh
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →