taliban

Pháp luật quốc tế có công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan?

Pháp luật quốc tế có công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan?
Members Public

Các nguyên tắc quốc tế đang đứng về phía Taliban, nhưng không phải ai cũng muốn làm bạn với họ.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →