tầm nhìn đường hầm

Vì sao chúng ta không thể (nhưng cũng rất dễ) thông cảm với người khác?

Vì sao chúng ta không thể (nhưng cũng rất dễ) thông cảm với người khác?
Members Public

Cho dù là thở khí trời hay hít bụi đường, chúng ta giống nhau nhiều hơn mình nghĩ.

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →