tấn công trọng tài

Bệnh thô tục của người Việt: Nhà dột từ nóc, đừng mắng cóc chửi trời

Bệnh thô tục của người Việt: Nhà dột từ nóc, đừng mắng cóc chửi trời
Members Public

Chửi bới tục tĩu không phải là vấn đề riêng của bóng đá hay thể thao. Nó là hệ thống.

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →