tăng học phí

4 vụ vi phạm quyền của sinh viên năm 2016

4 vụ vi phạm quyền của sinh viên năm 2016
Members Public

Năm 2016, sinh viên Việt Nam tiếp tục là đối tượng bị xâm hại quyền. Điểm sáng hiếm hoi là họ đã biết sử dụng mạng xã hội để đấu tranh. Dưới đây là bốn sự việc tiêu biểu do Luật Khoa tổng hợp. 1. Bị ép đi bầu. Đầu tháng 4/2016, nhiều trường đại […]

Trần Long Vi
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →