Tàu HYDZ-8

Kiểm chứng: Có đúng tàu Hải dương Địa chất 8 đã quay lại bãi Tư Chính?

Kiểm chứng: Có đúng tàu Hải dương Địa chất 8 đã quay lại bãi Tư Chính?
Members Public

Lưu ý: Bản tin này đã được cập nhật với những diễn biến mới nhất tính tới thời điểm 18:40 (giờ Việt Nam) ngày 13/8. Nhiều người dùng Facebook đang chia sẻ thông tin Tàu Hải dương Địa chất 8  (HYDZ-8) đã quay trở lại khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam sau vài […]

Nguyễn Thảo Chi
Kiểm chứng

Ủng hộ báo chí độc lập →