Tây Đức

Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ cuối: Pháp luật có nên là công cụ trả thù áp bức?

Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ cuối: Pháp luật có nên là công cụ trả thù áp bức?
Members Public

Vấn đề trọng tâm thứ hai mà hệ thống tư pháp mới cần giải quyết là việc xử lý những hành vi có khả năng vi phạm hình luật của đảng cầm quyền và nhà nước Đông Đức. Trong đó, chúng tôi chủ yếu gặp phải câu hỏi về giới hạn mà hệ thống tư […]

Dạ Lãm
Thể chế
Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ 2: Làm gì với các bản án chính trị và oan sai?

Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ 2: Làm gì với các bản án chính trị và oan sai?
Members Public

Vào ngày 3/10/1990, Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) và Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) đã được sáp nhập với nhau, mang lại cho người dân một nước Đức thống nhất sau nhiều năm chờ đợi. Hiệp ước thống nhất thiết lập các điều khoản mà theo đó, cho phép lật lại […]

Dạ Lãm
Ngày này năm xưa
Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ 1: Tại Đông Đức thì dùng luật nào?

Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ 1: Tại Đông Đức thì dùng luật nào?
Members Public

Hồng Tâm, tổng hợp, trích và lược dịch từ bài nghiên cứu The Constitutional Law of German Unification; Peter E. Quint; Maryland Law Review Các tựa đề, đầu mục do BBT Luật Khoa đặt. — Ngày 9 tháng 11 năm 1989, chính quyền Đông Đức (Cộng Hòa Dân Chủ Đức) chính thức mở cửa Bức […]

Hồng Tâm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →