Tet Offensive

Mậu Thân: Kẻ thắng, người thua

Mậu Thân: Kẻ thắng, người thua
Members Public

Chỉ ít phút trước 3 giờ sáng ngày 31/1/1968, một tiểu đội du kích quân Việt Cộng đã kích nổ bức tường phía ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn tạo ra một lỗ nhỏ để tiến vào, bắn hạ hai quân cảnh Mỹ đang cố gắng cản đường và sau đó vây […]

Quỳnh Vi
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →