thạc sĩ luật

5 chương trình thạc sĩ luật nhân quyền ở các trường hàng đầu thế giới

5 chương trình thạc sĩ luật nhân quyền ở các trường hàng đầu thế giới
Members Public

Nếu bạn muốn du học thạc sĩ ngành Luật Nhân quyền Quốc tế thì năm chương trình sau là không thể bỏ qua. Thạc sĩ Luật Nhân quyền Quốc tế, Đại học Oxford (Anh) Đây là một chương trình bán thời gian kéo dài 22 tháng, giúp cho các luật sư, nhà hoạt động nhân […]

Trần Hà Linh
Học luật

Ủng hộ báo chí độc lập →