thần tượng

Triết học của nền văn hóa “celebrity”

Triết học của nền văn hóa “celebrity”
Members Public

Chúng ta theo dõi người nổi tiếng chỉ vì họ… nổi tiếng. Đã đến lúc thoát vòng luẩn quẩn này?

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →