Thánh thất Cao Đài độc lập

Tôn giáo tháng 10/2020: Chính quyền cấm linh mục Đan viện Thiên An hồi hương

Tôn giáo tháng 10/2020: Chính quyền cấm linh mục Đan viện Thiên An hồi hương
Members Public

Các nhà hoạt động tôn giáo ở Việt Nam đang phải trả giá đắt, đôi khi có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →