thể thao

Bệnh thô tục của người Việt: Nhà dột từ nóc, đừng mắng cóc chửi trời

Bệnh thô tục của người Việt: Nhà dột từ nóc, đừng mắng cóc chửi trời
Members Public

Chửi bới tục tĩu không phải là vấn đề riêng của bóng đá hay thể thao. Nó là hệ thống.

Y Chan
Quan điểm
Thể thao: Từ trò chơi trẻ con đến huyền thoại về căn tính dân tộc

Thể thao: Từ trò chơi trẻ con đến huyền thoại về căn tính dân tộc
Members Public

Ý nghĩa thật sự của thể thao và những thứ quan trọng hơn nhiều nhưng bị lãng quên.

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →