theo dõi nhân quyền

Sinh viên luật Columbia lập website theo dõi vi phạm nhân quyền của Trump

Sinh viên luật Columbia lập website theo dõi vi phạm nhân quyền của Trump
Members Public

Ngày 2/2, một số sinh viên và giảng viên của trường luật trực thuộc đại học Columbia (New York) đã khai trương một công cụ mới theo dõi các vi phạm nhân quyền của Tổng thống Trump. Công cụ này được đặt tên là Trump Human Rights Tracker. Đây là dự án chung của Tạp chí Luật […]

Trần Hà Linh
Sinh viên luật

Ủng hộ báo chí độc lập →