Thích Quảng Độ

Phật giáo miền Nam 1992 – 1994: Cuộc phản kháng cuối cùng

Phật giáo miền Nam 1992 – 1994: Cuộc phản kháng cuối cùng
Members Public

Phản kháng, tù đày, đầy thương tích.

Trần Phương
Tôn giáo
Tôn giáo năm 2020 qua 20 bức ảnh

Tôn giáo năm 2020 qua 20 bức ảnh
Members Public

Năm 2020 vẫn là một năm đầy áp bức và áp lực đối với cộng đồng tôn giáo Việt Nam.

Trần Phương
Tôn giáo
7 vấn đề tôn giáo Việt Nam trong các báo cáo thường niên của Mỹ

7 vấn đề tôn giáo Việt Nam trong các báo cáo thường niên của Mỹ
Members Public

Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một báo cáo toàn diện về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Hàng năm, Việt Nam dường như cũng chỉ chờ đến lúc đó để đăng đàn phản đối báo cáo của Mỹ. Đối với Việt Nam, Mỹ có lẽ là một đối tác khó chịu, […]

Việt Nguyễn
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →