Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

Vụ Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ: Liệu bạn có quyền lấy nhà làm chùa?

Vụ Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ: Liệu bạn có quyền lấy nhà làm chùa?
Members Public

Một nhu cầu thực tế nhưng vấp phải nhiều rào cản vô lý.

Văn Tâm
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →