Thiên Chúa giáo

Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong các hội thánh dung dưỡng bạo lực gia đình như thế nào

Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong các hội thánh dung dưỡng bạo lực gia đình như thế nào
Members Public

Khi kẻ vũ phu biện minh bằng Kinh Thánh.

Trần Hà Linh
Tôn giáo
Chúa, nam tính và thói gia trưởng

Chúa, nam tính và thói gia trưởng
Members Public

Cách nhìn của đàn ông về Chúa định hình cách họ nhìn chính bản thân mình, và cả cách họ nhìn phụ nữ.

Trần Hà Linh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →